CCV åndefilter

Vi forhandler flere typer CCV åndefiltrer. CCV betyder Crankcase ventilation, på dansk krumtaphusudluftningsfilter
Den åbne type hvor krumtaphusluften ledes til atmosfæren efter filtrering, samt den lukkede type hvor åndeluften filtreres i et lukket system

Racor krumtaphusudluftning

Med Racor CCVTM fjernes forurenede krumtaphusemissioner effektivt. Krumtaphusemissioner giver øgede vedligeholdelsesudgifter:

 • Ekstra rengøring af motoromgivelser.
 • Reduceret levetid på luftfiltre.
 • Olietilsmudsning af turboladerkompressor samt ladeluftkøler.
 • Krumtaphus emissioner påvirker arbejdsmiljøet i maskinrummet.

Racor CCVTM fjerner:

 • Op til 80 % krumtaphusemissioner på 0,3 micron.
 • Op til 90 % krumtaphusemissioner på 1,0 micron.

Resterende gasser/oliedampe føres sikkert tilbage til motorens luftindsugning og indgår i forbrændingsprocessen.

 • Opsamlet olie kan afdrænes eller kontinuert føres tilbage til oliesumpen.
 • Integreret krumtaphustrykregulator samt intern by-pass.
 • Højeffektiv CCVTM VaporblocTM filter.
 • Indikator (pop-up), tydelig visning af krævet filterskifte.
 • Værktøjsfrit filterskifte

Foruden Racor forhandler vi produkter fra Cummins.

E-mail: ftc@filterteknik.dk | Telefon:+45 5613 1072 | Info om nyhedsflow