Filtervogne

Filtervogne og transportable filterenheder kan bruges i mange forskellige applikationer. Almindelig filtrering er ikke altid nok og ren olie er essentiel for at maskiner og køretøjer skal fungere optimalt. Der arbejdes ofte i et forurenet arbejdsmiljø og med høj belastning og i nogle tilfælde udsættes service og vedligehold og dette kan medføre en højere koncentration af partikler og vand, som kræver mere end almindelig filtrering.

Filtervogne kan anvendes til følgende:

FM filtervogn
FM027-FRQ-1W
  • Påfyldning eller efterpåfyldning med filtreret olie for en højere kvalitet af olien
  • Filtrere væsken i hydrauliksystemet eller dieseltanken, som et supplement til den almindelige filtrering
  • Rense hydraulikolien inden opstart efter f.eks. driftstop
  • Rengøring af hydrauliksystemer på nye eller ombyggede maskiner eller udstyr
  • Rensning af forurenet hydraulikolie eller dieselolie
  • Hurtig tømning af hydrauliksystemer eller dieseltanke

Vi har lavet en brochure med et udvalg af filtervogne og transportable filterenheder – Download brochuren her

Brændstof Hydraulik