CSR

Socialansvarlig aktør som tager hensyn til individer og samfund

Vores værdigrundlag er baseret på respekt, gennemsigtighed og holistisk tankegang. Medarbejdernes motivation og kompetencer er drivkraften for at kunne skabe et godt resultat. Vi ønsker at skabe merværdi for kunder, leverandører og vores ejere gennem tæt samarbejde.

Filterteknik A/S overholder gældende offentlige love og regler, som vi er forpligtiget til. Vores filterløsninger bidrager til mindre forurening både i luft, vand og på land. Korrekte filtre og gode vedligeholdelser bidrager til forlænget levetid på maskiner og systemer.

Filterteknik A/S er en virksomhed som ønsker at bidrage til lokalsamfundet. I den forbindelse har Filterteknik A/S valgt at fokusere på lokalsporten som et CSR tiltag. Her har vi valgt at sponsorer både Greve fodbold og Lyngby boldklub. Begge holds sponsoreringer har været til klubbernes ungdomshold, for at kunne støtte og videreudvikle lokalsamfundets talenter samt fastholde de gode og trygge rammer for de unge.

Endvidere har Filterteknik A/S en udførlig CSR-politik som overholdes til gavn for samfundet og dets individer. Vores CSR-politik er udformet af Indutrade AB, som vi er ejet af.

Indutrade AB og alle dens virksomheder er baseret på god etik og stor respekt for alle individer både inden- og uden for organisationen. Af dette grundlag har vi specifikke CSR-retningslinjer, som vi følger.

Etik og mangfoldighed er afgørende
God forretningsskik og klare værdier er centrale for at opretholde markedets samt interessenters tillid. Mangfoldighed er vigtig for at kunne opretholde konkurrenceevnen og dynamikken i vores organisation. Filterteknik A/S er og vil fortsat være en attraktiv arbejdsgiver.

Hertil beskæftiger Filterteknik A/S sig med følgende CSR-principper:

Sammenspil mellem virksomhed og medarbejder
Vi skal altid opføre os på en måde, hvor selskabets og den enkelte medarbejders interesser ikke er i konflikt. Skulle der opstå interessekonflikter eller usikkerhed i en sag, skal sagen straks henvises til nærmeste leder eller formand.

Overholde love og sociale vilkår
Vi respekterer og overholder forpligtigelser for medarbejdere I overensstemmelse med den danske lovgivning og sociale vilkår. Arbejdstagerens ret til at vælge hvilken som helst fagforening skal respekteres. Vi tager afstand fra børnearbejde og tvangsarbejde.

Fremme mangfoldighed
Vi tilbyder alle vores medarbejdere de samme muligheder uanset alder, farve, køn, nationalitet, religion, seksualitet eller etnisk oprindelse.

Tolerere ikke diskrimination
Vi tolererer ikke diskrimination eller chikane

Trygt arbejdsmiljø
Vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø og operer med et systematisk forbedringsarbejde.