Olieprøver

Filterteknik tilbyder analyser af hydraulikolie og diesel

Olieprøver og dieselprøver giver dig vigtig information om kvalitetet og forureninger. Prøverne giver grundlag til at vurdere forebyggende tiltag. Målet er at opnå optimal ydelse, driftssikkerhed og lavest mulige driftsomkostninger. Hyppig testing af olien kan afsløre kritiske forureningsniveauer.

Vi analyserer olieprøver og dieselprøver i eget laboriatorie.

Forslag til udtagning af prøver:

  • Foran trykfilteret
  • På returolie før filteret
  • I olietanken

Prøveglas skal være helt rene for at give et rigtigt resultat.

Prøveglas (110 ml og 200 ml) kan bestilles via mail: [email protected] eller du kan blive kontaktet af vores Kundeservice.

Prøveflaske
Prøveflaske

Håndbogen i olierenhed er for dig som arbejder med drift og vedligehold af hydrauliksystemer

Skaderne som forurening af olien medfører, kan genere store økonomiske tab, især når nedbrud opstår i kritiske systemer. Der findes flere måder at overvåge og vedligeholde olietilstanden på, men for at løse problemet er det vigtigt først at forstå det i dybden. Vi har udgivet Håndbog i olierenhed for at kunne støtte beslutninger om filtrering af hydraulikolie. Valget af og den korrekte brug af et filtreringssystem er vigtigt for at øge systemernes pålidelighed, mens det samtidig reducerer produktions- og vedligeholdelsesomkostninger.

Du er velkommen til at downloade håndbogen herunder. Har du spørgsmål, så kontakt venligst vores tekniske chef, Robert Juul, mobil 40 27 70 77, [email protected]

Kataloger og brochurer