Olierenhed

I vores håndbog om olierenhed deler vi viden om forureninger i et hydrauliksystem og hvordan du kan spare tid og penge ved proaktivt vedligehold.

Indenfor hydraulik er olien en af de mest kritiske komponenter. Dens hovedfunktion er at være medium til kraftoverførsel, men den anvendes også til at optage varme, smøre, forsegle frigang mellem bevægelige dele og transportere forurening.

Når et hydrauliksystem er i drift, vil hydraulikolien blive forurenet over tid og dette vil påvirke den fysiske og kemiske sammensætning. Denne forurening forårsager en række problemer, herunder:

  • Nedbrud på komponenter
  • Reduceret levetid for olie og komponenter
  • Reduceret systemeffektivitet
  • Maskin-nedetid
  • Høje vedligeholdelsesomkostninger

De økonomiske tab, denne proces medfører, kan genere store tab, især når
nedbrud opstår i kritiske systemer. Der findes flere metoder til at overvåge
og vedligeholde olietilstanden, men for at løse problemet er det vigtigt
først at forstå det.

Håndbog i olierenhed er lavet for at hjælpe dig med at tage beslutninger om filtrering af hydraulikolie. Valget af filter og den korrekte brug af et filtreringssystem er essentielt for at øge driftssikkerheden og samtidig reducere produktions- og vedligeholdelsesomkostninger.

Har du spørgsmål eller en konkret udfordring, er du velkommen til at kontakte vores tekniske chef, Robert Juul på tlf. 40 27 70 77 eller mail [email protected]

Vælg filer


Relaterede artikler
Olierenhed – Typer af forurening i hydrauliksystemer
Olierenhed – Olieprøver og krav til renhed i hydrauliksystemer
Olierenhed – Kilder til forurening i hydrauliksystemer
Olierenhed – Den rette viden om filtre kan forhindre driftstop

Aktuelle produkter
Filtre og filterløsninger for hydraulik
Tilstandsovervågning

Kundereferencer
Vedligeholdelse af olie på Roughnechs