Olierenhed

I vores håndbog om olierenhed deler vi viden om forureninger i et hydrauliksystem og hvordan du kan spare tid og penge ved proaktivt vedligehold.

Indenfor hydraulik er olien en af de mest kritiske komponenter. Dens hovedfunktion er at være medium til kraftoverførsel, men den anvendes også til at optage varme, smøre, forsegle frigang mellem bevægelige dele og
transportere forurening. Når et hydrauliksystem er i drift, vil hydraulikolien blive forurenet over tid og dette vil påvirke den fysiske og kemiske sammensætning.
Denne forurening forårsager en række problemer, herunder:

  • Nedbrud på komponenter
  • Reduceret levetid for olie og komponenter
  • Reduceret systemeffektivitet
  • Maskin-nedetid
  • Høje vedligeholdelsesomkostninger

De økonomiske tab, denne proces medfører, kan genere store tab, især når
nedbrud opstår i kritiske systemer. Der findes flere metoder til at overvåge
og vedligeholde olietilstanden, men for at løse problemet er det vigtigt
først at forstå det.

Denne vejledning er beregnet til at hjælpe med at tage beslutninger om filtrering af hydraulikolie. Valget af og den korrekte brug af et filtreringssystem er vigtigt for at øge systemernes pålidelighed og
samtidig reducere vedligeholdelsesomkostninger.

Vælg filer


Har du spørgsmål eller en konkret udfordring, er du velkommen til at kontakte vores tekniske chef, Robert Juul på tlf. 40 27 70 77 eller mail [email protected]

Relaterede artikler

Olierenhed – Typer af forurening i hydrauliksystemer

Aktuelle produkter

Filtre og filterløsninger for hydraulik

Tilstandsovervågning

Kundereferencer

Vedligeholdelse af olie på Roughnechs