Olierenhed – Olieprøver og krav til renhed i hydrauliksystemer

Olieprøver fra et hydraulisk system giver dig information om oliekvalitet og forurenende stoffer i henhold til ISO 4406. Hvad er ISO 4406? Tips til tre metoder til test og overvågning af oliekvalitet.

ISO 4406 for hydraulikolie

ISO 4406 er udviklet af International Organization for Standardization og er den mest almindelige standard for renhedsklasser. ISO 4406-koden registrerer renhedsgraden i hydraulikolier med tre tal. Tallene svarer til mængden af ​​partikler større end 4, 6 og 14 mikrometer pr. 100 ml olie.

Alle hydrauliske komponenter har en specificeret ISO-renhedsklasse defineret af producenten.

For at sikre mod dyre nedbrud er det vigtigt løbende at overvåge renheden og tilstanden af olien. Derfor bør olien analyseres med passende mellemrum.

Olieprøver i et hydrauliksystem

Olieprøver giver dig information om oliekvalitet og forurenende stoffer. Analysen giver grundlag for at vurdere forebyggende tiltag. Målet er at opnå optimal ydeevne, driftssikkerhed og de lavest mulige driftsomkostninger. Hyppig test af olien kan afsløre kritiske forureningsniveauer.

Det findes tre metoder til at afdække oliekvaliteten:

  • Olieprøver i reagensglas til olieanalyse i laboratoriet
  • Olieprøver med mobil partikeltæller
  • Online overvågning med partikeltæller


Hvordan man vælger den rigtige metode til forskellige applikationer bør vurderes ud fra:

  • Tilgængelig plads til installering af testudstyr
  • Antal maskiner, der skal testes
  • Hvor ofte de skal testes
  • Totale testomkostninger
  • Hvor kritiske er systemerne


Relaterede artikler

Olierenhed – Typer af forurening i hydrauliksystemer
Olierenhed – Kilder til forurening i hydrauliksystemer
Olierenhed – Den rette viden om filtre kan forhindre driftstop

Håndbogen i olierenhed er for dig som arbejder med drift og vedligehold af hydrauliksystemer

Skaderne som forurening af olien medfører, kan genere store økonomiske tab, især når nedbrud opstår i kritiske systemer. Der findes flere måder at overvåge og vedligeholde olietilstanden på, men for at løse problemet er det vigtigt først at forstå det i dybden. Vi har udgivet denne Håndbog i olierenhed for at kunne støtte beslutninger om filtrering af hydraulikolie. Valget af og den korrekte brug af et filtreringssystem er vigtigt for at øge systemernes pålidelighed, mens det samtidig reducerer produktions- og vedligeholdelsesomkostninger.

Du er velkommen til at downloade håndbogen herunder. Har du spørgsmål, så kontakt venligst vores tekniske chef, Robert Juul, mobil 40 27 70 77, [email protected]

Vælg filer