Olierenhed – Kilder til forurening i hydrauliksystemer

Når et hydraulisk system er i drift, vil forurenende stoffer finde vej ind i olien og forringe kvaliteten af ​​olien. Derfor er det vigtigt at vide lidt mere om, hvorfor olien bliver forurenet, og hvilke konsekvenser det har i et hydrauliksystem.

I et hydraulisk system er olie en af de mest kritiske komponenter. Hydraulikoliens vigtigste funktion er at overføre kraft, men den har også andre funktioner som at fordele varme, smøre, lægge en beskyttende film mellem bevægelige dele og transportere forurenende stoffer. Når et hydraulisk system er i drift, vil forurenende stoffer finde vej ind i olien og påvirke den fysiske og kemiske sammensætning. Sådanne forureninger vil skabe problemer som defekte komponenter, reduceret effekt i systemer, nedetid og ikke mindst høje driftsomkostninger.

Typiske kilder til forurening i et hydraulisk system

Forurenet ny olie

Ved opstart eller påfyldning af et hydraulikanlæg antages det ofte, at den nye hydraulikolie er ren. Olien er inden genopfyldning blevet transporteret og opbevaret i containere, tanke og transportsystemer, hvilket udgør en risiko for forurening.

Forurenede komponenter

Selvom vedligeholdelse er vigtigt, er det også en kilde til forurening. Derudover er hver ny komponent, der installeres, også en mulig risiko for forurening.

Forurening fra udefrakommende partikler

Partikler fra omgivelserne trænger ind i hydraulikolien gennem forskellige åbninger i hydrauliksystemet. Dette kan ske gennem et åndefilter eller utætte cylindertætninger, eller når hydrauliksystemet åbnes for vedligeholdelse.

Forurenende stoffer skabt internt i systemet

Forurenende stoffer kan også udvikle sig inde i selve hydrauliksystemet. Temperaturændringer kan for eksempel skabe kondens, som igen forårsager vandforurening, og friktion af komponenter kan forårsage forurening i form af faste partikler i hydraulikolien.

Relaterede artikler

Olierenhed – Typer af forurening i hydrauliksystemer  
Olierenhed – Olieprøver og krav til renhed i hydrauliksystemer
Olierenhed – Den rette viden om filtre kan forhindre driftstop

Håndbogen i olierenhed er for dig som arbejder med drift og vedligehold af hydrauliksystemer

Skaderne som forurening af olien medfører, kan genere store økonomiske tab, især når nedbrud opstår i kritiske systemer. Der findes flere måder at overvåge og vedligeholde olietilstanden på, men for at løse problemet er det vigtigt først at forstå det i dybden. Vi har udgivet denne Håndbog i olierenhed for at kunne støtte beslutninger om filtrering af hydraulikolie. Valget af og den korrekte brug af et filtreringssystem er vigtigt for at øge systemernes pålidelighed, mens det samtidig reducerer produktions- og vedligeholdelsesomkostninger.

Du er velkommen til at downloade håndbogen herunder. Har du spørgsmål, så kontakt venligst vores tekniske chef, Robert Juul, mobil 40 27 70 77, [email protected]

Vælg filer