Filtre kan forhindre driftstop

Hydraulikfilter

Valg af det rigtige filter og tilstrækkelig filtrering i et hydraulikanlæg er helt afgørende for at opfylde kravene til en olierenhed, hvis man skal opnå en effektiv produktion uden kostbar nedetid.

Når et hydrauliksystem er i drift, vil hydraulikolien blive forurenet over tid. Uanset om forureningen kommer udefra eller den opstår inde i det hydrauliske system, så vil den beskadige olien og komponenterne, hvilket fører til kostbar nedetid.

De forskellige filtre i hydrauliksystemet beskytter systemet mod forurening. I denne artikel sætter vi fokus på filtre og filterløsninger i et sundt og moderne hydrauliksystem.

Filtre i hydrauliksystemet

Sugefilter

Sugefilteret forhindrer store partikler (100-200 µm) fra olietanken i at komme ind i oliekredsløbet, og er en form for grovfiltrering. Sugefiltre monteres almindeligvis mellem pumpen og tilgangsrøret for at beskytte pumpen.

Trykfilter

Trykfiltre har typisk en finhed mellem 3 og 25 µm og kan beskytte hele systemet, en del af systemet eller blot en bestemt komponent på tryksiden, straks efter pumpen. Trykfilteret er ofte det fine filter, der er med til at holde hydraulikolien ren i henhold til miljø og gældende krav.

Returfilter

Returfiltrering er den mest almindelige form for filtrering af væsker og foregår på returløbet, i eller på olietanken, lige før olien returnerer til tanken.

Åndefilter

Åndefiltre renser luften, før den kommer ind i olietanken. Luften kan være forurenet på grund af det omgivne miljø. Nogle åndefiltre kan fjerne både faste partikler og fugt, hvilket reducerer oxideringsprocessen markant.

Offline-filter

Ved offline-filtrering pumpes olien ud af hovedsystemet med en ekstern pumpe, som gør det muligt at filtrere olien, selv når hovedsystemet ikke er i drift. Udskiftning af filterelementer er enkelt og kan gøres uden at stoppe hovedsystemet.

Bypass-filter

Bypass-filtrering trækker olie fra hovedsystemet og fungerer ved at tage en lille del af olien efter pumpen og filtrere denne. Efter at olien er filtreret, vender den tilbage til olietanken. Mængden af ​​olie, der filtreres, er ubetydelig for hovedsystemets drift. Ved at bruge meget fine filterelementer kan der opnås en højere olierenhed.

Filtervogn

Mobile filtervogne kan nemt tilsluttes et hydraulisk system for ekstra filtrering ved behov. Dette kan eksempelvis være tilfældet, når olieprøverne viser for høje værdier af vand og partikler, ved påfyldning af ny olie, ved service og ved tømning af systemet.

Relaterede artikler

Olierenhed – Typer af forurening i hydrauliksystemer  
Olierenhed – Olieprøver og krav til renhed i hydrauliksystemer
Olierenhed – Kilder til forurening i hydrauliksystemer

Håndbogen i olierenhed er for dig som arbejder med drift og vedligehold af hydrauliksystemer

Skaderne som forurening af olien medfører, kan genere store økonomiske tab, især når nedbrud opstår i kritiske systemer. Der findes flere måder at overvåge og vedligeholde olietilstanden på, men for at løse problemet er det vigtigt først at forstå det i dybden. Vi har udgivet denne Håndbog i olierenhed for at kunne støtte beslutninger om filtrering af hydraulikolie. Valget af og den korrekte brug af et filtreringssystem er vigtigt for at øge systemernes pålidelighed, mens det samtidig reducerer produktions- og vedligeholdelsesomkostninger.

Du er velkommen til at downloade håndbogen herunder. Har du spørgsmål, så kontakt venligst vores tekniske chef, Robert Juul, mobil 40 27 70 77, [email protected]

Vælg filer