Partikeltællere

Stationære partikeltællere til overvågning af hydraulikolier, smøreolier og diesel samt mobile partikeltællere for at kunne analysere hydrauliksystemer uanset lokation.

Tilstandsbaseret vedligehold er baseret på kontinuerlig overvågning af udstyr og dataanalyse. Formålet med tilstandsbaseret vedligehold er at finde signaler på potentielle fejl før de opstår. Sensorer I systemet måler data i realtid, så der kan iværksættes tiltag med det samme. Dette kan også være med til at mindske labolatorieanalyser, noget som igen reducerer omkostninger.

Filterteknik leverer partikeltællere af høj kvalitet fra RMF/Des-Case, MP Filtri og Argo-Hytos for overvågning af hydraulikolier, smøreolier og diesel. Versioner for mineralolier, syntestiske hydraulikolier, vandbaserede væsker for offshore og Atex.

Stationære partikeltællere

For et kritisk hydrauliksystem anbefaler vi en partikeltæller til fast installation, med eller uden fjernovervågning. Partikeltællere fra RMF måler partikelindhold, fugtighed og temperaturnivaeuer i hydraulik- og smøreolier i realtid. Versioner med og uden USB tilkobling.

Mobile partikeltællere

Har du flere kritiske hydrauliksystemer og tager olieprøver ofte, anbefaler vi en mobil partikeltæller. Med hurtige resultater på oliekvaliteten kan du lave tiltag hurtigt. Vores mobile partikeltællere fra MP Filtri og Argo Hytos til on-site og laboratorier, måler og lagrer data på partikler og fugtighed iht. ISO standarder i realtid. Vores mobile partikeltællere er meget brugervenlige. Resultatet kan enten lagres på enheden, eller udskrives. LPA partikeltæller kan også bruges for analyse af dieselkvalitet.

Introduktion til LPA 3