Bæredygtighed (CSR)

Fokus på bæredygtighed er vigtigt for os. Vi tænker langsigtet i alt, hvad vi gør for at kunne tage et større samfundsansvar som virksomhed og dermed bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Hertil følger vi vores moderselskab Indutrades etiske retningslinjer der er baseret på god etik og stor respekt for alle individer både inde og ude for organisationen. Derudover laver vi vores egne bæredygtige investeringer, som du kan se i vores egen miljø- og kvalitetspolitik.

Vores produkter

Vi arbejder med produkter som udover at løse et konkret problem også tidseffektivere vores kunder og samtidig er rentabel. God filtrering sikrer en bæredygtig produktion og bidrager til mindre forurening i luften, vandet og på jorden. Korrekte filtre og gode vedligeholdelser bidrager for eksempel til:

  • Forlænget levetid på maskiner – kun med et filter fjernes partikler og urenheder, da maskiner opslides mindre når deres komponenter og systemer holdes rene.
  • Reduktion i olieforbruget – en ren olie behøver ikke udskiftes så ofte som en forurenet olie. Dette betyder, at vores kunder ikke unødigt behøves at udskifte olien og dermed spare ressourcer.
  • Tilstandsovervågning – vi har udstyr som overvåger olien. Dette betyder, at vores kunder undgår yderligere filterudskiftninger.
  • Renere luft – vores filtre sikrer at cirkulerende luft ikke er forurenet.

Miljø

Det er ikke kun vores produkter som hjælper til med at gøre vores samfund mere bæredygtigt. Vi tager selv et medansvar og prøver på bedst mulig vis at påtage egne bæredygtige initiativer.

  • Fælles indkøbsgruppe for alle tre lande. I indkøbsgruppen arbejder vi sammen om målet om at kunne optimere vores indkøb med mindst mulig transport gennem samlede leverancer, faste ugentlige leverancer og reducerede interne transporter.
  • Vi anvender kun leverandører, der overholder kravene, og vi laver løbende evalueringer af vores største leverandører.
  • Vi tilbyder vores kunder muligheden for fleksible logistiske løsninger herunder direkte levering fra fabrikken, hvor det er muligt. Vi tilbyder også ugentlige samlede leverancer til kunder og forhandlere.
  • Vi anvender Skype så meget som muligt for at reducere interne rejser imellem virksomhederne.
  • Vi arbejder aktivt på at reducere vores forbrug af el og vand gennem installationer af automatiske sensorer samt anvende energibesparende pære og lignende indsatser.

Socialt ansvar

Vores værdigrundlag er baseret på respekt, gennemsigtighed og holistisk tankegang. Medarbejdernes motivation og kompetencer er drivkraften for at kunne skabe et godt resultat. Vi ønsker at skabe merværdi for kunder, leverandører og vores ejere gennem tæt samarbejde.

Filterteknik A/S er en virksomhed som ønsker at bidrage til lokalsamfundet. I den forbindelse har Filterteknik A/S valgt at fokusere på lokalsporten som et CSR tiltag, vi støtter både Greve fodbold og Lyngby boldklub. Begge holds sponsoreringer har været til klubbernes ungdomshold, for at kunne støtte og videreudvikle lokalsamfundets talenter samt fastholde de gode og trygge rammer for de unge.

Udover at støtte lokalsporten har vi valgt at tage et socialt ansvar og hjælpe vores lokalsamfund og medmennesker ved at anskaffe os en hjertestarter. Vi vil gerne redde de liv, vi kan, så vi har investeret og opsat en 24 timers tilgængelig hjertestarter, som alle kan benytte sig af, hvis det skulle blive aktuelt.

Specifikke CSR-retningslinjer vi følger:

Etik og mangfoldighed er afgørende

God forretningsskik og klare værdier er centrale for at opretholde markedets samt interessenters tillid. Mangfoldighed er vigtig for at kunne opretholde konkurrenceevnen og dynamikken i vores organisation. Filterteknik A/S er og vil fortsat være en attraktiv arbejdsgiver.

Sammenspil mellem virksomhed og medarbejder

Vi skal altid opføre os på en måde, hvor selskabets og den enkelte medarbejders interesser ikke er i konflikt. Skulle der opstå interessekonflikter eller usikkerhed i en sag, skal sagen straks henvises til nærmeste leder eller formand.

Overholde love og sociale vilkår

Vi respekterer og overholder forpligtigelser for medarbejdere I overensstemmelse med den danske lovgivning og sociale vilkår. Arbejdstagerens ret til at vælge hvilken som helst fagforening skal respekteres. Vi tager afstand fra børnearbejde og tvangsarbejde.

Fremme mangfoldighed

Vi tilbyder alle vores medarbejdere de samme muligheder uanset alder, farve, køn, nationalitet, religion, seksualitet eller etnisk oprindelse.

Tolererer ikke diskrimination

Vi tolererer ikke diskrimination eller chikane

Trygt arbejdsmiljø

Vi skaber et sikkert og sundt arbejdsmiljø og opererer med et systematisk forbedringsarbejde. Hertil ønsker vi også, at vores medarbejdere skal opnå deres fulde potentiale, som vi hjælper dem med gennem uddannelse og udvikling.