Olierenhed – Typer af forurening i hydrauliksystemer

Alle typer forurening skader et hydrauliksystem på hver sin måde og kræver forskellige tiltag. For at finde den bedste filterløsning, er det vigtigt at vide, hvilke typer forureninger der er i systemet.

I et hydrauliksystem er olien en af de mest kritiske komponenter. Dens hovedfunktion er at være medium til kraftoverførsel, men den anvendes også til at optage varme, smøre, forsegle frigang mellem bevægelige dele og transportere forurening. Når et hydrauliksystem er i drift, vil hydraulikolien blive forurenet over tid og dette vil påvirke den fysiske og kemiske sammensætning. Denne forurening forårsager en række problemer, fx komponentnedbrud, reduceret levetid for olie og komponenter, reduceret effektivitet, nedetid og høje omkostninger til vedligehold.

Typer af forureninger i et hydrauliksystem

Faste partikler

Partikelforurening er oftest uopløselig, og kan altså ikke opløses i olie eller andre væsker. Hårde partikler (som metal, sand, gummi, salt og iskrystaller) forårsager forureninger i tanken, defekte pakninger, utætte ventiler, øget oxidering og nedbrydning af olien.

Oxidering

En af hovedårsagerne til nedbrydning af hydraulikolie er oxidering, som er en kemisk reaktion mellem oxygen og hydrokarbon-molekyler i olien. Oxiderende nedbrydning af olie angives med syretallet «Acid Number» (AN) eller «Total Acid Number» (TAN). Dette tal viser mængden af kaliumhydroxid (KOH) i milligram, som er nødvendig for at neutralisere syren i et gram olie. Typiske tegn på oxidering er at olien bliver mørkere og at viskositeten øges. Dette vil igen skabe grobund for slam og lak (varnish).

Blød forurening

Blød forurening er en anden uopløselig forureningstype,  der forårsager problemer i en lang række hydrauliske systemer, specielt turbiner. Bløde forurenende stoffer kan føre til dannelse af lak (varnish). Forurenet olie der indeholder metal- og fugtpartikler vil oxidere, hvilket resulterer i nedbrydning af olien og et stigende «Total Acid Number» (TAN), og til sidst i dannelsen af f lak (varnish). Denne proces vil accelereres af temperaturudsving (varme), som vil forårsage såkaldte hot spots, hvor olien nedbrydes. Lak (varnish) danner en klæbende film på komponenterne i hydrauliksystemet, der fanger alle slags partikler. Lak (varnish) er et af de mest undervurderede forurenende stoffer, som reducerer levetiden af olie, filtre og system, og vil forårsage uplanlagt nedetid og vedligeholdelse.

Vand

Partikelforurening anses ofte som den væsentligste årsag til nedbrud i hydraulik- og smøresystemer. Men vandforurening kan ligeledes forårsage mange problemer såsom korrosion og olienedbrydning ved oxidering. Vandkoncentrationen i en hydraulikolie angives som RH (relativ fugtighed målt i %), ppm (parts per million) eller % (procent vægt eller volumen).

Luft

Inde i et hydrauliksystem forekommer luft i opløst eller fri form. Opløst luft vil ikke udgøre et problem, men fri luft vil på skabe problemer, når det passerer gennem systemkomponenterne. Det kan forårsage trykændringer, der komprimerer luften og genererer en stor mængde varme i små luftbobler. Denne varme kan ødelægge både additiver og selve hydraulikolien. Skum i olien er en god indikation af luftforurening.

Relaterede artikler

Olierenhed – Olieprøver og krav til renhed i hydrauliksystemer
Olierenhed – Kilder til forurening i hydrauliksystemer
Olierenhed – Den rette viden om filtre kan forhindre driftstop

Håndbogen i olierenhed er for dig som arbejder med drift og vedligehold af hydrauliksystemer

Skaderne som forurening af olien medfører, kan genere store økonomiske tab, især når nedbrud opstår i kritiske systemer. Der findes flere måder at overvåge og vedligeholde olietilstanden på, men for at løse problemet er det vigtigt først at forstå det i dybden. Vi har udgivet Håndbog i olierenhed for at kunne støtte beslutninger om filtrering af hydraulikolie. Valget af og den korrekte brug af et filtreringssystem er vigtigt for at øge systemernes pålidelighed, mens det samtidig reducerer produktions- og vedligeholdelsesomkostninger.

Du kan downloade håndbogen herunder og hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores tekniske chef, Robert Juul, mobil 40 27 70 77, [email protected]

Vælg filer