Et velfungerende ventilationssystem er afgørende for vores helbred og påvirker også energiforbruget. Ved at vælge højkvalitets luftfiltre eliminere du skadelige partikler i luften, mens du samtidig sparer energi. Filterne er den del af ventilationssystemet, der er billigst at forbedre. Filterteknik Danmark tilbyder et bredt sortiment af luftfiltre til ventilation og anvender General Filter som partner.

General Filters produkter er certificeret i henhold til Eoruvent, hvilket betyder, at produktkvaliteten er garanteret samt der henvises til garantien i al dokumentation.

Ny ISO-standard

Fra den 1. juli 2018 indtrådte den nye ISO-standard (ISO 16890) for luftfiltre. Den tidligere standard (EN 779:2012) udgår og klassifikationer såsom M, F og H kan ikke oversættes direkte til de nye PM-klasser.

Fordelene ved ISO 16890

  • Det bliver lettere at sammenligne produkter, hvilket vil medføre at produkter med lav ydelse elimineres
  • Testmetode og klassificeringssystem fremmer identificeringen af de forurenede stoffer
  • Den nye standard fremmer global handel

De nye filterklasser – i princippet

Filterne måles og klassificeres separat for partikler i tre forskellige størrelsesfraktioner, og en numerisk betegnelse viser, hvor meget af partiklerne filteret adskiller. Filtrene deklæres med både klasse og separationskapacitet i vægtprocent, da procentdelen afrundes ned til nærmeste femtal. For at opnå en klassificering skal et filter adskille mindst 50 vægtprocent af partiklerne i størrelsesklassen.

Login for bestilling eller ansøg om at blive kunde