Et velfungerende ventilationssystem er afgørende for vores helbred og påvirker også energiforbruget. Ved at vælge højkvalitets luftfiltre eliminerer du skadelige partikler i luften, mens du samtidig sparer energi. Filtrene er den del af ventilationssystemet, der er billigst at forbedre. Filterteknik Danmark tilbyder et bredt sortiment af filtre til ventilation og anvender General Filter som partner.

General Filters produkter er certificeret i henhold til Eoruvent, hvilket betyder, at produktkvaliteten er garanteret samt der henvises til garantien i al dokumentation.

Filtertyper indenfor ventilation/HVAC

  • Kuvertfiltre
  • Panel filtre
  • Filtermåtter
  • Kompaktfiltre/Kassettefiltre
  • Indblæsningsposer

Ny ISO-standard

Fra den 1. juli 2018 indtrådte den nye ISO-standard (ISO 16890) for luftfiltre. Den tidligere EU standard (EN 779:2012) udgår og klassifikationer såsom M, F og H kan ikke oversættes direkte til de nye PM-klasser.

Ifølge ISO 16890 udsættes grov- og finfiltre for en række partikler af forskellig størrelse, fra 0,3 my og op til 10 my. Der måles på filtrenes ydeevne i forhold til PM1, PM2,5 og PM10. PM1 er partikler med 1 my eller mindre i diameter, tilsvarende for PM2,5 og PM10.

ISO 16890 definerer fire filtergrupper: Grov, ePM10, ePM2,5 og ePM1. “e” står for effektivitet. Man måler effektiviteten før og efter fuld afladning af filtrene og rapporterer et gennemsnit. Filtrene skal opnå mindst 50% effektivitet for at kvalificere sig til ePM1 og ePM2,5. Hvis effektiviteten efter afladning falder under 50%, bliver filtret kategoriseret som ePM10. Hvis starteffektiviteten heller ikke når op til 50%, hører filtret til filtergruppen ISO grov. Ved grovfiltre giver en støvtest svar på effektiviteten.

Fordelene ved ISO 16890

  • Det bliver lettere at sammenligne produkter, hvilket vil medføre at produkter med lav ydelse elimineres
  • Testmetode og klassificeringssystem fremmer identificeringen af de forurenede stoffer
  • Den nye standard fremmer global handel

De nye filterklasser – i princippet

Filtrene måles og klassificeres separat for partikler i tre forskellige størrelsesfraktioner, og en numerisk betegnelse viser, hvor meget af partiklerne filteret adskiller. Filtrene deklareres med både klasse og separationskapacitet i vægtprocent, da procentdelen afrundes ned til nærmeste femtal. For at opnå en klassificering skal et filter adskille mindst 50 vægtprocent af partiklerne i størrelsesklassen.

Login for bestilling eller ansøg om at blive kunde