Garantibetingelser

Cummins Filtration garanti for Fleetguard produkter

Fleetguard produkter fra Cummins Filtration har markedets bedste garanti. Fleetguard filterelementer og kølervæske dækkes af Cummins garantien fra monteringsdato og gennem hele den anbefalede levetid for produktet. Hvis et Fleetguard produkt har fejl eller mangler og forårsager skader på motoren eller komponenter, vil garantien dække en tilbagebetaling af omkostninger ved reparation eller erstatning.

Du kan når som helst reklamere på et Fleetguard produkt med følgende betingelser:

  • Hvis noget skulle ske som gør det nødvendig at reparere en motor eller motorkomponenter vil Cummins Filtration dække omkostninger for at reparere eller erstatte den ødelagte motoren eller motorkomponenterne. Maskingarantier kan normalt ikke tilsidesættes kun på grund af brug af Fleetguard produkter.
  • Garantien gælder så længe man holder sig til maskinproducentens anbefalinger vedrørende olie- og filterskiftsintervaller. Ved vask eller nogen form for service af luftfilterelementer bortfalder garantien. For kølervæskeprodukter vil garantien bortfalde da Fleetguard kølervæske blandes med kølervæske fra en anden producent.
  • Cummins Filtration er ikke ansvarlig for reduceret levetid eller fejl som skyldes fejlagtig brug af produktet, fejlagtig montering, forandringer, forsømmelse eller ulykker. Cummins Filtration er heller ikke ansvarlig for produktionsstop, tabt arbejdsfortjeneste, anden tilfældig skade eller følgeskader.

Et lile udvalg Fleetguard produkter har en begrænset garanti. Se side 2 i Warranty-2012-LT20715tration Warranty, LT20715.

Garanti for øvrige produkter

Vi henviser til NL 17s almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner samt anden mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr i og mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Salgsbetingelser for hvordan du reklamerer på et produkt eller sender varer retur.