Oliefiltrering med centrifugalfiltre

LF17487

Ved at bruge det rette form for oliefiltrering til din maskine, kan du undgå at partikler i olien, går ind og skader din motor.

Et centrifugal filter er en type oliefilter, der bruger centrifugalkraft til at adskille urenheder og partikler fra olien. Dette filter består normalt af en roterende separator i filterhuset, som roterer med høje hastigheder på op til flere tusinde omdrejninger pr. minut.

Centrifugalkraften i filterhuset skubber urenheder og partikler mod den ydre kant, hvor de samles i en separat beholder. Den rensede olie bevæger sig derefter tilbage til motoren gennem en separat kanal.

Denne form for oliefiltrering er effektivt til at fjerne partikler, der normalt ikke vil blive fanget i traditionelle filtermedier. Disse partikler kan udgøre en betydelig trussel mod motorfunktionen, hvis de ikke fjernes, da de kan forårsage slid på de bevægelige dele og øge risikoen for skader.

Centrifugal filtre har en høj filtreringsgrad og kan fjerne partikler på ned til 1 mikron størrelse. Filtrene fungerer også ved høje hastigheder, hvilket sikrer en hurtig filtreringsproces og dermed lavere hastighedstab for hele olieflowet i motoren.

Centrifugal filtrering kan altså være en effektiv metode at filtrere olien i din motor, da det kan fjerne partikler på en måde, som traditionelle filtermedier ikke kan. Det er også en hurtig og effektiv måde at rense olien på, hvilket kan forbedre motorens ydeevne og levetid.

Centrifugal Filtre til smøreolie

Centrifugal Filtre er for eksempel egnet til smøreoliefiltrering i systemer, såsom dem der anvendes i gasmotorer, oliefyr og mindre marine applikationer. Centrifugalfiltre kan nemlig fjerne både faste partikler og flydende urenheder fra olien.

Dette betyder, at centrifugalfiltre kan give en mere omfattende filtrering af smøreolien. En anden fordel ved centrifugalfiltre er, at de kan håndtere høje volumener af olie og høje strømningshastigheder.

Når du benytter centrifugal filtre

Når man bruger centrifugalfiltre, er der nogle vigtige ting, som man skal være opmærksom på:

Korrekt installation: Centrifugalfiltre skal installeres korrekt for at sikre optimal ydeevne. Det er vigtigt at følge producentens anvisninger og sikre, at filteret er korrekt monteret og justeret.

Rette filtreringsgrad: Det er ligeledes vigtigt at vælge den rigtige filtreringsgrad for centrifugalfiltret, der passer til den specifikke anvendelse. En for fin eller for grov filtrering kan have negative konsekvenser for maskinens ydeevne og drift.

Kontrol af olietilførslen: Centrifugalfiltre er designet til at håndtere en bestemt mængde olie, og det er vigtigt at sikre, at olietilførslen ikke overstiger den maksimale kapacitet for filteret. En for høj olietilførsel kan føre til nedsat ydeevne og mulig skade på filteret.

Generelt set kan centrifugalfiltre være meget effektive i at forbedre smøreoliefiltreringen og øge levetiden af dine maskiner og dit udstyr, men det er vigtigt at følge producentens anvisninger og sikre, at filteret er korrekt installeret for at sikre optimal ydeevne og driftsikkerhed.

Se mere om filtre til dieselmotorer.

Find det rigtige centrifugal filter til dit behov

På vores kundeportal, LFS, kan du:

  • Finde de rette filtre ved at søge på filternumre, krydsreferencer eller maskiner/anlæg
  • Lave kundetilpassede maskinlister, der giver samlet oversigt over filterforbrug per maskine
  • Se det fulde katalog og priser på Danmarks største filterlager

Få mere at vide og adgang til LFS ved at ringe på:

56 13 10 72

Eller kontakte os skriftligt her.