Vi leverer filterløsninger til Støv- og Ventilation

Ren luft til fødevareindustrien

I dag stilles der høje krav til produktionsforholdene i fødevareindustrien, hygiejne og renhed er altafgørende.

Fødevaregodkendte filtre, der sikrer ren luft til såvel levnedsmiddelindustrien som den farmaceutiske industri.

Vi har et bredt produktprogram – luft- og vakuumfiltre, trykluftfiltre, ventilationsfiltre, sterilfiltre til trykluft, automatisk selvrensende filtre og filtre med aktivt kul.

Vi leverer filtre til kunder indenfor mejeri, bageri, konfekture, ingredienser, fedtede og pulverformige levnedsmidler samt den farmaceutiske industri.

Filterteknik kan tilbyde filtre til såvel direkte som indirekte fødevarekontakt, med FDA-certifikat eller overensstemmelseserklæringer i henhold til forordning (EF) nr. 1935/2004, forordning (EF) nr. 2023/2006 og/eller forordning (EF) nr. 10/2011.

Vi har erfaring med fødevaregodkendte filterløsninger!

Dobbelt metalfiltre til industri/storkøkkener – tager fedstof, olier, væsker og aerosoler

Industrikøkkener belaster ofte udsugningen af store mængder fedtstof og stege os. Fedtet kan sætte sig i rør og ventilatorer og harskne. Dette kan afstedkomme lugtgener, brandrisiko, mindre luftmængder og ubalance i ventilatorerne.

Labyrintfiltre anvendes typisk i restauranter, storkøkkener og fødevareproduktioner. Filtret er fremstillet i rustfrit materiale. Idéen er, at fedtet udskilles i to trin. Forrest er der labyrintskinner, hvor fedtet kondenserer ud og løber ned i en rende. Bagved sidder et strikket filtermedie, der tager de resterende fedtrester. Det strikkede materiale sørger for en høj filtreringsgrad. Labyrintfiltre reducerer risikoen for brand markant.

Vær opmærksom på, at energiforbruger stiger, når fedtet sætter sig i filtrene. Derfor er det vigtigt at rengøre filtrene i udsug og emhætter jævnligt.

På tegningen vises et eksempel på en to-lags filtreringsløsning. Forrest et forfilter i form af labyrintfilter. Bagved et strikket filter, der tager dampe, aerosoler og størstedelen af de små partikler.

Filterløsninger til friskluftindtag på eksempelvis skibe

Filteranlæg og filterløsninger til friskluftindtag i skibdindustrien, blandt andet:

– Kulpatronanlæg
– Filterskabe og -kabinetter
– Panelfiltre
– Specialmåtter
– Paintstop skåret efter mål

På flere skibe har man friskluftindtag, der via ventilations- og a/c anlæg fører luften fra det fri til skibets opholdsrum. Friskluftindtaget supplerer i mange tilfælde den recirkulerende luft fra opholdsrummene. For at undgå uønskede elementer i friskluftindtaget, som eksempelvis benzin og diesel os, kan der installeres et partikel- og kulfilter i forbindelse med skibets eksisterende ventilationsanlæg, som renser luften for skadelige partikler og gasarter samt lugtgener.

Vi tilbyder hjælp til at identificere de rigtige filtre for service og vedligehold af eksisterende anlæg samt filtre i alle typer, størrelser og filterklasser.

Precoating – filterpatroner og filterposer

Oplever du problemer med fugtige, fedtede eller klistrede dampe eller støv, der sætter sig i filterposer og filterpatroner?

Precoating pulver er aluminium silikat, som beskytter og øger effektiviteten i tekstil- og plisserede filtermedier. Pulveret har den egenskab, at det understøtter renseprocessen og er med til at holde porerne i filtermediet åbne. Som hovedregel anbefales 150-250 g precoating pulver pr. m2 filterareal.

Nogle fordele ved at anvende precoating:

– Forebygger, at filtret nedbrydes
– Forlænger filtrets levetid
– Absorberer hydrocarbon og fugt
– Forøger effektiviteten af filteranlægget
– Reducerer differenstrykket over filtret

Ved precoating af filtre er det almindeligt, at længden af renseintervallerne bliver længere ved automatisk drift.

Filtrering er ofte en opgave for specialister.

Der findes flere forskellige producenter og filterløsninger, og mange er udviklet til at løse bestemte filtreringsopgaver. Det kan være svært at sætte sig ind i alt, derfor kan I som virksomhed drage fordel af at benytte jer af fagfolk på området.

Nogle filterfirmaer konkurrerer på prisen. Hos Filterteknik sætter vi rådgivning og service i højsædet – vi bruger tid på at finde frem til den bedste løsning for kunden.

Den optimale løsning er ikke kun et spørgsmål om den bedste filtrering, men også om driftssikkerhed og økonomi. Når du vælger en løsning fra Filterteknik, vælger du en partner som er med fra starten og vi er med hele vejen.

Vi hjælper også gerne kunder, som måske er kommet til at vælge en forkert løsning så det ikke fungerer optimalt.

Læse mere ved at klikke på nedenstående links:

Generelt om ventilationsfiltre og filterklasser 

Posefiltre – Støv/luft fra industriprocesser og posefiltre til vand/væske processer

Støvfiltre og støvfilter anlæg

Eller kontakt en af vores salgskonsulenter:

Kontakt vores salgsafdeling her