Der er meget at spare ved at have ren olie. 80 % af alle driftsstop i et hydrauliksystem skyldes forureninger. Hydraulikolien er ikke ren, selvom olien er ny. Partikler som havner mellem bevægelige dele, laver slidtageskader, samt vand og kondens forringer oliens kvalitet. Vi leverer flere typer filtervogne og mobile filteraggregater til olier i hydrauliksystemer.

Mobil filterunit fra MP Filtri

Fjerner partikler i hydraulikolie, når du skal fylde tanken op med ny olie eller for at rense ud i et hydrauliksystem. Lille, nem og let at anvende. Kapacitet: 16 liter/min.

Filtervogn med frekvensomformer fra Lekang

Fjerner vand og partikler i hydraulik og smøreolier. Filtervognen fungerer både som pumpe og filtervogn. Den filtrerer både vand og partikler i olier fra 7,5 og op til 1000 cSt. Kapacitet: 27 liter/min.

Komplette filterhuse til hydrauliksystemer.

Cirkulationsfiltre til hydrauliksystemer.

Oliekvalitetsmålere til hydrauliksystemer.

Partikeltællere til hydrauliksystemer.

Login for bestilling eller ansøg om at blive kunde