Hvad er ISO 4406 renhedsklasser?

ISO 4406:1999 er udviklet af International Organization for Standardization, og er den mest almindelige standard for renhedsklasser for diesel- og hydraulikolier.

ISO 4406-koden registrerer renhedsgraden med tre tal. Tallene svarer til mængden af ​​partikler større end 4, 6 og 14 mikrometer pr. 100 ml diesel/olie. Da der altid er flere små partikler end store partikler, går ISO-tallene altid fra højere til lavere (eksempel: 17/15/13).

Ingen diesel eller olie er ren, når den fyldes på maskinen. Hvis du kender ISO-kravet til renhed, vil det være nemmere at anbefale en filterløsning, der forbedrer filtreringen og øger dieselrenheden eller olierenheden.

Læs mere om olierenhed og download vores håndbog i olierenhed